Norsk Bergindustris traineer samlet i Oslo

Årlig samles traineene i Norsk Bergindustri for en evaluering av ordningen. I år var møtet lagt til i Oslo. Ingrid Dyrhaug og Kim Rune Grannes møtte de to nye traineene Hedda Jensen og Hauke Reimers sammen med traineekoordinator Ali Tirna og generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæter.

I forbindelse med samlingene arrangeres det bedriftsbesøk og i år gikk turen til Franzfoss Pukk, avdeling Vinterbro. Vi ble ønsket velkommen der av Anleggssjef Anne Helene Nygaard Brand som ga traineene en historiegjennomgang av Franzefoss Pukk AS og ikke minst vaskeanlegget som traineene hadde sett frem til å se.

Trainee Kim Rune er inne i sin første av tre traineeopphold, denne gang på Vinterbro der han har ansvar for å optimalisere vaskeanlegget. Vi fikk en gjennomgående omvisning av vaskeanlegget.

Etter spørsmål  svar takket vi av Franzefoss Pukk og anleggsjef Anne Helen og turen gikk tilbake til Oslo og Næringslivets Hus.

Norsk Bergindustri var heldig nok til å få Solveig Viste på besøk fra Akershus Fylkeskommune som ga et interessant foredrag om "Masseforvaltningsplan for Akershus fylke". Dette og foredraget fra NGU v/Kari Aslaksen Aasly om "Mineraler for det grønne skiftet" var det faglige delen av traineesamlingen. Etter to engasjerende foredrag og diskusjoner med Elisabeth Gammelsæter var det tid for evalueringen.

Erfaringsutveksling mellom "gamle" og "nye" traineer er viktig. Sekretariatet tok med seg mye av innspillene fra traineene tilbake og ønsker å jobbe videre med å forbedre ordningen. De gamle traineene mener ordningen er veldig bra og ønsker de nye lykke til videre for neste periode.