Advarer Stortinget mot vedtak om tre i det nye regjeringskvartalet

Norsk Bergindustri advarer mot å binde seg til materialvalg i det nye regjeringskvartalet. I dag ble det arrangert åpen høring på Stortinget om bruk av tre.

Et representantforslag fra Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (SP), Knut Arild Hareide (KrF) og Kari Elisabeth Kaski (SV) vil gi tre status som et viktig materiale i det nye regjeringskvartalet. Norsk Bergindustri advarer mot å binde seg til enkeltmaterialer. I dag ble det arrangert åpen høring om saken på Stortinget.

- Vi mener det er uheldig at Stortinget skal legge føringer for materialvalg i byggeprosjektet overhodet. Det vil ikke bare begrense arkitekt og byggherres handlingsrom, men også øke risikoen for at gode løsninger må velges bort fordi Stortinget har bundet seg til utstrakt bruk av ett materiale, sier fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri Olav Hallset.

I forslaget til vedtak ønsker representantene blant annet at det nye regjeringskvartalet skal ledende eksempel på reduksjon av skadelig miljøpåvirkning og fremme av klimavennlige løsninger i offentlig bygg, legge særskilt vekt på klima- og miljøfotavtrykket til materialene som benyttes, stå som eksempel på god norsk byggeskikk og arkitektur og at byggingen skal bidra til innovasjon og utvikling hos norske leverandører. Alt dette støtter Norsk Bergindustri helhjertet.   

Andre materialer enn tre har vel så gode egenskaper. For eksempel er naturstein ikke bare et av våre mest tradisjonsrike byggematerialer, det har svært positive klima- og miljøegenskaper, ikke minst i et livsløpsperspektiv. Bygg oppført i naturstein har svært lang levetid og trenger minimalt med vedlikehold.

- For eksempel bygges det for tiden nytt nasjonalmuseum, reist i skifer fra Oppdal som har ligget der oppe aldeles vedlikeholdsfritt i ca. 600 millioner år. Om tre har så gode produkttekniske egenskaper som forslaget legger til grunn er det vanskelig å forstå behovet for en politisk forankring av materialvalget, avslutter Hallset.