Anita Helene Hall ny generalsekretær i Norsk Bergindustri

Anita Helene Hall er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Bergindustri. Hun har sin første arbeidsdag i sekretariatet 22. mai.

Anita Hall er ansatt som generalsekretær i Norsk Bergindustri og begynner på deltid allerede 22. mai. Hun har tidligere vært direktør i Maskingrossisternes Forening, og jobber for tiden som prosjektleder for Agroteknikk 2018. Det skal hun gjøre parallelt med jobben som generalsekretær fram til 1. desember.  

-Vi er svært fornøyde med å få Anita som generalsekretær. Styret har lagt vekt på å ansette en dyktig og erfaren leder, og jeg er sikker på at Anita vil løfte Norsk Bergindustri, sier styreleder Henrik Bager.  

Ønsker medlemskontakt 

-Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med organisasjonen, og ikke minst medlemsbedriftene våre. Jeg har et stort engasjement for mineralnæringen, og gleder meg til å bidra til at bransjen utvikler seg videre.  

Som mangeårig direktør for maskingrossistene kjenner Anita Hall mineralnæringen fra utsiden 

-Norsk Bergindustri er et team med lang og sammensatt erfaring fra mineralnæringen. Jeg har lang erfaring med å lede organisasjoner, og er sikker på at sekretariat, komiteer og medlemmene for øvrig vil utfylle hverandre på en god måte. Det er mye kompetanse i denne organisasjonen, sier generalsekretær Anita Hall.  

Medlemskontakt blir blant de viktigste oppgavene til den nye generalsekretæren.  

-Jeg kommer utenfra og må lære bransjen å kjenne fra innsiden. Jeg ser frem til å møte medlemmene, både på arrangementene våre og ute i felt. Jeg kommer til å tilbringe mye tid på reise framover, sier Anita Hall.  

Sekretariatet i Norsk Bergindustri vil dermed bestå av:

Generalsekretær: Anita Hall, ah@norskbergindustri.no / 908 27 041

Fagsjef politikk og samfunn: Olav Hallset, oh@norskbergindustri.no / 412 18 190

Spesialrådgiver: Elisabeth Gammelsæter, eg@norskbergindustri.no  / 909 65 929

Administrasjonsansvarlig: Eli Tho Holen, eth@norskbergindustri.no / 926 56 886