Norsk Bergindustri

Innhold

Begrenset skogvern muliggjør fortsatt kalkuttak

Miljødirektoratet har anbefalt en reduksjon av området som var aktuelt for frivillig skogvern. Det er gode nyheter for Brønnøy Kalk.

Ordningen med frivillig skogvern skaper utfordringer for næringsaktører som berøres av vernevedtakene. I Brønnøy har Miljødirektoratet sikret Brønnøy Kalk mulighet til å anlegge vei i et område som lenge var omfattet av den planlagte verningen. Lenge lå det an til at vernevedtaket ville begrense Brønnøy Kalks muligheter til å drive i framtiden, men nå er vedtaket justert.

– Vi har gjort en vurdering av de ulike interessene, og de samfunnsøkonomiske vurderingen tilsier at det er lurt å lande på et kompromiss, sier Knut Fossum i Miljødirektoratet til NRK. 

Norsk Bergindustri er tilfreds med at dette ble utfallet i den konkrete saken, men er skeptiske til ordningen med frivillig skogvern og omfanget det er i ferd med å få. 

– Frivillig skogvern har positive sider, men vi etterlyser nøyere avveiinger av de næringsmessige ringvirkningene slike vedtak kan få, sier generalsekretær Anita Helene Hall.