Norsk Bergindustri

Innhold

Bergdagen 2018

Det har vært Bergdag i oppredningshallen på Institutt for geoteknikk og petroleum på Gløshaugen på NTNU. Dette fant sted torsdag den 8. november 2018. 20 bedrifter hadde stand, mens mer enn 100 studenter var innom. Norsk Bergindustri presenterte traineeordningen, som har en utlysning ute i høst.

Traineene Hedda Jensen, Helene Fromreide Nesheim og koordinator Elisabeth Gammelsæter deltok på Bergdagen. Helene og Elisabeth presenterte også ordningen i et eget foredrag dagen før, da under bedriftspresentasjoner, såkalt “bed.pres” sammen med Fjellsprengningsforeningens Yngres nettverk og Nussir.  

Det er i år lyst ut 1 traineestilling. Det er mulig vi får til to, men dette er fremdeles uavklart. Søknadsfristen er den 23. November.  

Vi håper på mange og gode søknader til årets utlysning. Ta gjerne kontakt med koordinator Elisabeth ved spørsmål.  

Årets utlysning finner du her