Norsk Bergindustri

Innhold

  • Norsk Bergindustri
  • Debattinnlegg: Gruvedrift – en forutsetning for ethvert moderne samfunn

Debattinnlegg: Gruvedrift – en forutsetning for ethvert moderne samfunn

I dagens utgave av Dagsavisen (papir) har vår generalsekretær Anita Hall et innlegg som omhandler Nussir ASA som nå har fått alle nødvendige tillatelser for gruvedrift i Kvalsund i Finnmark etter forutgående utredninger og saksbehandling i mer enn 10 år. Innlegget er et tilsvar til Sigrid Bonde Tusvik sin kommentar i samme avis den 27 desember.

Nussir-feltet som ble oppdaget på slutten av 1970-tallet og som inneholder en av Norges og Europas største kobberforekomster.  Dette er svært gledelig. Behovet for kobber i verden de neste 25 årene overstiger alt det som er utvunnet hittil i historien. I dag importeres det meste fra utviklingsland med svakere regulering både av miljøhensyn og hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Norge har et svært strengt miljø og HMS regelverk, som er helt i verdenstoppen. Det er vi i Norsk Bergindustri svært glade for. Prosjektet fører med seg gode muligheter for økt verdiskaping i lokalsamfunnet.

Du kan lese hele artikkelen her

Med vennlig hilsen 

Lars-Erik Sletner