Norsk Bergindustri

Innhold

Drift, prosess og vedlikeholds workshop 2018

Drøyt 40 personer deltok da Drifts- prosess- og vedlikeholdsteknisk komite inviterte til workshop om vaskeanlegg på Gardermoen.

Workshopen omfattet ulike foredrag om temaet, befaring til Veidekkes vaskeanlegg, samt gruppearbeid. Det var samlet betydelig vaskekompetanse i rommet, og vi fikk høre både fra leverandører og erfaringer fra bedrifter som har investert i slike anlegg.  

I gruppene valgte deltakerne problemstilling, og diskuterte gode strategier for å gjennomføre dette. Arbeidsmetode var A3. Denne delen av workshopen var fasilitert av MainTech. Gruppene presenterte avslutningsvis hva de hadde kommet fram til i plenum.  

Erfaringene fra årets workshop vil bli lagt til grunn for planlegging av neste års tema.  

Stor takk til Drifts- prosess- og vedlikeholdsteknisk komite og foredragsholdere for planlegging og gjennomføring av årets workshop!