Nye kartleggingsmidler til NGU

10 millioner til mineralkartlegging er starten på en langsiktig satsing på mineralnæringen, sier statsråd Thorbjørn Røe Isaksen.

Neste års statsbudsjett presenteres 9. oktober. Allerede nå er det kommet noen lekkasjer, og blant dem er at regjeringen ønsker å styrke støtten til NGUs mineralkartlegging med 10 millioner som en såkalt permanent bevilgning. Det er svært gode nyheter for utvikling av framtidens mineralnæring.

- Dette er veldig positive signaler for næringen. Geologisk kartlegging er en forutsetning for vekst i næringen, sier fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri, Olav Hallset. 

NGU var i full gang med geofysisk og geokjemisk kartlegging av den norske berggrunnen, men midlene ble fjernet fra statsbudsjettet i 2015. Nå kan arbeidet endelig gjenopptas.

- Kartleggingen er viktig, men vi merker oss at næringsministeren kaller dette starten på en langsiktig satsing på mineralnæringen. Det er naturligvis svært positivt, og vi ser fram til videre samarbeid med regjeringen om å utvikle bransjen, sier Olav Hallset. 

Også Direktoratet for mineralforvaltning får økte midler med 6,8 millioner ekstra i neste års budsjett.

Les mer om kartleggingsmidlene her