Fremmedstein - info fra Kontrollrådet

Kontrollrådets rundskriv 3/18 «Fremmedstein» informasjonsskriv til produsent av tilslag.

Fremmedstein er materialer som ikke hører naturlig hjemme i den aktuelle forekomsten og standardene omtaler disse massene i svært liten grad.

Det er derfor en rekke utfordringer som en tilslagsprodusent kan møte i forbindelse med mottak av fremmedstein.

Noen av disse utfordringene har de belyst i sitt rundskriv «Fremmedstein».