Norsk Bergindustri

Innhold

Høring av virkemiddelapparatet

Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har invitert berørte virksomheter til å komme med vurderinger og innspill til gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Norsk Bergindustri har avgitt høringsuttalelse for bransjen.

Vi støtter denne gjennomgangen av hvordan det næringsrettede virkemiddelapparatet kan legge til rette for mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser, uttaler generalsekretær Anita Hall.

For våre medlemmer oppleves dagens virkemiddelapparat som komplekst, fragmentert og derfor til dels utilgjengelig. Det er helt nødvendig å gjøre dette mer brukervennlig og tilgjengelig, sier hun videre. Prioritert for våre medlemmer er bedre samordning av relevante ordninger, tydeliggjøring av rolledeling og ansvar innenfor eksportrådgivning og økt satsning på næringsrettet forskning innenfor våre fagfelt, avslutter hun. 

 Du kan lese vårt høringsinnspill her