Norsk Bergindustri

Innhold

Miljøløsninger - tipshefte

Norsk Bergindustri har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemsbedrifter, for å samle inn informasjon om sentrale temaer på miljøområdet og gode miljøløsninger som er tatt i bruk. Det er et ønske om at overordnede erfaringer på miljøområdet kan deles i bransjen.

I dette heftet er det beskrevet enkle tips om miljøløsninger mht. støy, støv og avrenning. Det finnes også andre gode miljøløsninger enn de som er beskrevet her. Ulike bedrifter kan også ha ulike erfaringer avhengig av f.eks. stedsspesifikke forhold. I tillegg er en god kommunikasjon med naboer vedrørende denne miljøpåvirkningen viktig. Derfor er det tatt inn noen tips på dette også. Norsk Bergindustri anbefaler medlemene å ha en god miljøoppfølgingsplan der det fremgår hvordan bedriften skal følge opp sin miljøpåvirkning

Du finner Tipsheftet og våre andre filmer og brosjyrer her: 

https://www.norskbergindustri.no/filmer-og-brosjyrer/