Mineraldebatt under Arendalsuka

Foto: Klaus Eriksen / Anlegg & Transport

Norsk Bergindustri og Norsk Arbeidsmandsforbund arrangerte debatt om mineralnæringens fremtid under Arendalsuka.

Mineralnæringen kan skape nye miljøvennlige arbeidsplasser i hele landet, men lite leteaktivitet og stor prosessuforutsigbarhet hemmer utviklingen. Det var beskjeden statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Magnus Thue (H) og stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) fikk fra LNS-sjef Frode Nilsen, LO-sekretær Are Tomasgard og seniorrådgiver i NorskIndustri Bror Yngve Rahm i debatt om mineralnæringens fremtid under Arendalsuka. 

Nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen og fagjsef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri Olav Hallset pekte i sine innledninger på Norges svekkede internasjonale konkurransekraft, manglende geologiske kartlegging og lite harmoniserte lovverk som åpner for mange og utmattende omkamper. Dette går på bekostning av nye arbeidsplasser som kunne vært opprettet i hele landet for å redusere den norske og europeiske mineralimporten fra land med svake miljø- og HMS-regelverk. 

Til tross for mange fagre ønsker og pen omtale av politiske partier av alle farger er det stadig vanskelig å starte nye mineralprosjekter i Norge. Ikke minst er de mange omkampsmulighetene og loverk som ikke harmonerer en utfordring. 

LO-sekretær Are Tomasgard var blant dem som etterlyste flere konkrete politiske tiltak som fremmer næringen, ikke bare milde festtaler. Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal foreslo en egen strategi for åpning av flere mineraluttak. 

Facebook-demokrati

Bror Yngve Rahm pekte på et fenomen flere i både mineralnæringen og industrien for øvrig har fått kjenne på kroppen de siste årene: Facebook-demokratiet. Rahm viste til at relativt små grupper kan bruke sosiale medier til å skape stort følelsesmessig lokalt engasjement som skremmer myndigheter til å treffe gode faktabaserte avgjørelser. Det er en ny medievirkelighet som preger debatter om lokal næringsutvikling mer og mer.  

Frode Nilsen, administrerende direktør i LNS viste til lokale motstanderes påvirkningsmulighet. Der nasjonale interesser er i spill bør staten ta et større eierskap til prosessene. Statssekretær Magnus Thue er heller ikke fremmed for et større nasjonalt engasjement på bekostning av dagens kommunale planmyndighet.