Norsk Bergindustri

Innhold

Mineralstatistikken for 2018 er klar

Mineralstatistikken for 2018 viser at interessen for leteaktivitet i Norge er nær doblet fra året før.

Direktoratet for mineralforvaltning har publisert mineralstatistikken for 2018. Den viser en liten økning i solgte tonn (3,2 prosent), der byggeråstoff fortsatt dominerer med drøyt 60 prosent av den totale registrerte omsetningen.  

Det er svært gledelig at leteaktiviteten er større enn på lenge. Antall tildelte undersøkelsesrettigheter er mer enn doblet fra 2017. Det er betydelig mer leteaktivitet både i områder hvor det er drift fra før og steder uten aktivitet i dag. 

- Dette har vært, og er, en stor bekymring i bransjen. Lite leting nå gir få nye prosjekter i framtiden. Dette vitner om en optimisme på vegne av norsk mineralnæring som vi naturligvis er veldig glade for, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.  

Omsetningen av mineralske råstoffer var på samme nivå som året før, nærmere 11 milliarder kroner. 6,7 milliarder av dette stammer fra byggeråstoff, mens industrimineraler, metallisk malm og naturstein ble omsatt for 1,4 1,6 og 0,9 milliarder. I tillegg kommer 118 millioner i omsetning av kull fra Svalbard.  

Byggeråstoff 
Rogaland hadde størst omsetning av byggeråstoff. 26 prosent av det produserte byggeråstoffet eksporteres, hovedsakelig fra Rogaland og Sogn og Fjordane. Det er verdt å merke seg at byggeråstoffene som registreres i statistikken kun omfatter de konsesjonspliktige uttakene. En betydelig markedsandel er ikke pålagt krav om driftskonsesjon, og dermed ikke en del av statistikken.  

Industimineraler  
Møre og Romsdal, Finnmark og Nordland er fylkene der det omsettes mest industrimineraler. 34 prosent av den samlede produksjonen går til eksport, hovedsakelig fra Møre og Romsdal og Finnmark.  

Metallisk malm  
Metallisk malm ble kun produsert i Rogaland (Titania) og Nordland (Rana Gruber), og produksjonen gikk hovedsakelig til transport.  

Naturstein 
Vestfold er fylket der det omsettes mest naturstein. 59 prosent av produksjonen gikk til eksport i 2018, hovedsakelig fra Vestfold. I tillegg produseres det mye naturstein i Trøndelag, Oppland og Finnmark.  

Vi ser at det er lite som er veldig nytt i årets statistikk, men det er gledelig at det er økt leteaktivitet og at de mange samferdselsprosjektene bidrar til stadig vekst i omsetningen av byggeråstoff, sier Anita Hall.