Norsk Bergindustri, Fevik og Nergård Steinindustri møtte Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og departementet

Usikkerhet rundt lokal forvaltning av kirkegårdsvedtekter var blant temaene da Norsk Bergindustri, Willy Nergård fra Nergård Steindustri og Espen Hjelmaas fra Fevik Steinindustri møtte KA og departementets rådgiver i gravplasspørsmål, Åse Skrøvset.

Møtet kom i stand etter en henvendelse til Norsk Bergindustri fra gravsteinsprodusentene på Eide om dimensjoner på gravsteiner på urnelunder. I forbindelse med forskriftsarbeidene i 1997 ble det bestemt at også de med urnegraver skulle væres sikret en gravstein av en viss størrelse, inntil 95x80 cm. Dette ble oppfattet som positivt av bransjen. Imidlertid anlegges det for tiden flere urnegravplasser der dimensjonene som tillates kun er 50x40 cm. Selv om dette er plassbesparende på kirkegården risikerer man en ensretting som er på siden av intensjonen med de etablerte normene for gravstein på urnegraver.  

Også spørsmål knyttet til forutsigbarhet i møtet mellom lokal kirkegårdsforvaltning og produsenter, samt andre temaer gravsteinsmedlemmene i Norsk Bergindustri er opptatt av.  

 - Gravsteinsprodusentene er viktige for Norsk Bergindustri. Vi er glade for innspill som dette, det gjør oss i bedre stand til å jobbe for mer forutsigbare rammevilkår for denne delen av bergindustrien, sier Olav Hallset, kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri og sekretær for natursteinskomiteen.