Norsk Bergindustri

Innhold

Natursteinskonferansen 2018

Norsk Bergindustri arrangerte natursteinskonferanse med besøk til det nye Nasjonalmuseet som er under bygging i Oslo.

Norsk Bergindustri arrangerte nylig natursteinskonferanse i Oslo. Rundt 25 deltakere fikk høre innlegg om materialvalg i offentlige signalbygg, montering av gravminner, videreføring av steinhoggerfaget, montering av natursteinsfasader med mer. I tillegg var det lagt inn besøk på det nye nasjonalmuseet som er under oppføring i Oslo, der alle fasader og utedekker består av skifer fra Oppdal. 

Materialvalg i offentlige byggeprosjekter sto sentralt. I tillegg til omvisning i Nasjonalmuseet holdt Statsbygg innlegg om materialvalg i det nye regjeringskvartalet som er under planlegging. 

Vigdis Johansen fra Johansen monumenthuggeri i Skjeberg bidro med et av de mest minnerike innleggene under konferansen da hun viste fram bedriftens bidrag i store internasjonale bygge, kunstprosjekter og ivaretakelse av det klassiske steinhoggerfaget. 

Norsk Bergindustri takker natursteinskomiteen og alle som deltok for gode faglige diskusjoner og hyggelig samvær i Oslo.