Norsk Bergindustri leter etter kandidater til årets natursteinspris

Nå har du mulighet til å nominere kandidater til Norsk Bergindustris natusteinspris for 2018.

I fjor ble Avinor tildelt Norsk Bergindustris natursteinspris – nå leter vi etter gode kandidater for 2018.

 Vi ønsker å hedre prosjekter, bedrifter, enkeltpersoner eller andre som har gjort en særskilt innsats for å fremme god og innovativ bruk av norsk naturstein. Norsk Bergindustris styre utpeker vinner.

 Prisen skal deles ut på Norsk Bergindustris natursteinskonferanse i november, og vinneren utpekes på bakgrunn av følgende kriterier:

 Norsk Bergindustris natursteinspris deles ut til personer, bedrifter eller prosjekter for innovativ bruk eller produksjon av norsk naturstein. Norsk Bergindustris natursteinspris kan i tillegg tildeles prosjekter som har bidratt til å fremme god bruk av norsk naturstein i Norge eller i utlandet.

 Prisen deles ut av Norsk Bergindustris styre, etter innstilling fra Natursteinskomiteen. Alle medlemsbedrifter i Norsk Bergindustri, foreningens styre og sekretariat kan nominere kandidater til natursteinsprisen. Nominasjonen må begrunnes og oversendes sekretariatet i Norsk Bergindustri.

 Send din kandidat med en kort begrunnelse til sekretariatet på epost@norskbergindustri.no

Vi ser frem til å høre fra dere!