Norsk Bergindustri

Innhold

Norsk Bergindustri på Arctic Entrepreneur

Norsk Bergindustri deltok på Arctic Entrepreneur med både egen stand og faglige innlegg.

MEF-arrangementet Arctic Entrepreneur avholdes hvert år i januar på Gardermoen. Norsk Bergindustri hadde for første gang egen stand på utstillingen i håp om  å rekruttere nye medlemmer.

- Mange MEF-medlemmer ville hatt nytte av også å melde seg inn i Norsk Bergindustri. Vi er her for å vise oss frem og å fortelle om fordelene ved å være medlemmer, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter. 

Med seg på stand hadde sekretariatet med seg to fra bergteknisk komite, Rune T. Lund fra Hamar Pukk og Grus og Knut Li fra Franzefoss Pukk. 

- Det er flott at medlemmene selv bidrar til å rekruttere flere. Vi er selvsagt svært glade for at Rune og Knut bruker tid på dette sammen med oss, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri, Olav Hallset som også deltok på arrangementet. 

Innlegg om mineralnæringen og grøftepukk

I tillegg til å stå på stand holdt både Elisabeth Gammelsæter og Knut Li innlegg under konferansen. Elisabeth fortalte om den overordnede tilstanden i mineralnæringen, mens Knut holdt innlegg om fornuftig bruk av grøftepukk. 

- Norsk Bergindustri har fått vist seg fram både i utstillingen og i det faglige programmet. Det er vi naturligvis glade for, sier Elisabeth Gammelsæter.