Norsk Bergindustri

Innhold

Norsk Bergindustri tilbyr EPD-kalkulator til sine medlemmer

Medlemmer i Norsk Bergindustri kan nå benytte vår EPD-kalkulator for sine produkter.

Som mange av våre medlemmer har observert er det nå et stadig økende krav til å utarbeide EPD for alle typer produkter, også industrimineraler, pukk, grus og naturstein. 

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.  

Norsk Bergindustri har fått muligheten til å overta en slik kalkulator og kan tilby våre medlemmer tilgang til denne. Verktøyet er utviklet og driftes av LCA-Norge.  

Kalkulatoren vil fungere som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen pålogging, men med den fordelen at grunndata om innsatsfaktorer kan deles i en felles base. Dermed må ikke alle registrere alt selv fra bunnen. Det er også mulighet for den enkelte bedrift å legge inn egne grunndata som ikke deles i basen om det er ønskelig. 

EPD-kalkulatoren kan tas i bruk når bedriftene har meldt seg på ordningen og gjennomgått det pålagte oppstartskurset. Det første kurset for dem som allerede har meldt seg på arrangeres i mai. 

Meld deg på EPD-kalkulatoren her