Norsk Bergindustri

Innhold

Ny leder av HMS-komiteen Anette M. Brattaker

Anette M. Brattaker, ansatt hos Frøseth AS, har takket ja til å ta på seg vervet som leder av HMS-komiteen i Norsk Bergindustri.

Vi takker Anette for engasjementet og gleder oss til samarbeidet, takker også Frøseth AS som "låner" oss Anette. 

Du kan lese om alle våre tillitsvalgt HER