Nye traineer ansatt for 2019-2021

Monika Oftedal Voll og Fabian Schenker Sepulveda er ansatt som nye traineer for perioden 2019-2021

Norsk Bergindustri har etter utlysning ansatt to traineer for perioden 2019-2021.

Fabian Schenker Sepulveda fra Valdres har bakgrunn fra Universitetet i Tromsø og NTNU i Trondheim, og har skrevet masteroppgave på oppdrag fra Rana Gruber. Han er ansatt i 3 x 8 mnd hos bedriftene Norsk Stein, Verdalskalk og Nordic Bulk. Monika Oftedal Voll, opprinnelig fra Oslo, har gått på Universitetet i Oslo og på NTNU i Trondheim, og har hatt sommerjobb hos Brønnøy Kalk. Monika er ansatt for 3x 8 mnd hos bedriftene Rana Gruber, Sibelco Nordic (Stjernøya) og Norstone (med base på Røyneberg).  

blobid0.png 

Fabian er 26 år og kommer fra Øystre Slidre i Valdres. Han har en bachelorgrad i Geologi fra UiT, og holder for tiden på med å gjøre seg ferdig med en mastergrad i Berggrunn- og ressursgeologi fra NTNU, der han skriver en masteroppgave for Rana Gruber. Retningen han har valgt kommer av en stor fascinasjon for mineraler, metaller og aggregater på grunn av deres viktige rolle i samfunnet. Interessen for dette temaet har bare økt etter å ha hatt en sommerjobb hos Rana Gruber, og han ser frem til å utvide lærdommen og kompetansen sin som trainee for Norsk Bergindustri. 

blobid1.png 

Monika er 23 år og kommer fra Oslo. Hun har en bachelorgrad i geologi fra UiO og blir ferdig med en mastergrad innen berggrunns- og ressursgeologi ved NTNU denne sommeren. Monika har hatt sommerjobb som geolog i Brønnøy Kalk og har mye kompetanse innen  kartlegging, strukturgeologi  og  geokjemi. Monika har alltid  hatt en brennende interesse for det eldgamle  og forsteinede. Fra hun var 5 år var hun sikker på at hun kom til å arbeide med fossiler når hun ble voksen, men oppdaget på UiO at geologi var minst like spennende.  

På fritiden har Monika i en årrekke engasjert seg i spillforeninger og som privatlærer. Hun brenner for formidling og forståelse av hvordan verden vår ble som den er gjennom millioner og milliarder av år. Hun gleder seg til å utvide sin geofaglige kompetanse som trainee 

Fabian og Monika vil begge begynne i sin nye rolle som trainee med virkning fra 1. september 2019. De vil trolig møte traineene fra de to foregående kullene på traineesamling i august for en erfaringsutveksling. Med dette er vi oppi fjorten personer som er rekruttert til ordningen siden 2011, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri Anita Hall. Traineeordningen er en utmerket metode for bedrifter i bergindustrien å sikre seg fersk nøkkelkompetanse direkte fra skolebenken som kan gyve løs på prosjekter som de fast ansatte gjerne skulle ha gjort noe med, men som de kanskje ikke rekker i en travel hverdag. Traineene på sin side får en bred oversikt over bergindustrien i Norge i løpet av en to-års periode. Vi er stolte over ordningen, sier generalsekretæren, men den er sårbar. Det er ikke mange studenter med relevant bakgrunn som utdannes hvert år. Tilsvarende er det relativt få bedrifter som bytter på å ta imot traineer. Det er etter hvert mange fine prosjekter som er gjennomført. Vi oppfordrer bedrifter som mener at dette kan være av interesse, til å melde sin foreløpige interesse til sekretariatet, avslutter generalsekretæren. Det er en god måte å bidra til nytenkning i bransjen.  

 Norsk Bergindustri ønsker de nye traineene velkommen og lykke til!