Revidert N200 er tilgjengelig

Ny utgave av den viktigste vegnormalen for alle som jobber med vegbygging er på plass og gjelder fra 15. juli 2018

Håndbok N200 Vegbygging beskriver teknisk standard og kvalitet på vegene som bygges. Den gjelder for all offentlig veg og brukes ved planlegging, dimensjonering og bygging av veger.

R761 er også revidert og lagt ut. Løpene mellom R761 og N200 er samkjørte.