Ny standard for grove steinmaterialer

Den nye norske standarden NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon ble publisert 1. januar 2019. Det er første gang vi har en standard som beskriver hvordan steinmaterialer over 90 mm skal klassifiseres og dokumenteres, og vil sikre produsenter, leverandører og kunder presise leveranser

Les  Norsk Standards intervju med  komiteleder Arnhild Ulvik fra Statens vegvesen, og med  Norsk Bergindustris  egen Knut Li, leder av Teknisk byggeråstoffkomite og  produktutviklingssjef i Franzefoss Pukk

 http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2019/ns-3468-grove-steinmaterialer/