Norsk Bergindustri

Innhold

Vinner av Natursteinprisen 2019

Vinner av Natursteinprisen 2019 Jon Suleng (i midten), Palmer Gotheim Skiferbrudd AS, fikk overrakt prisen fra Petter Bye (t.h.), Oppdal Sten AS, og Thor-Anders Lundh Håkestad, Lundhs

Vinner av Natursteinprisen 2019 Jon Suleng (i midten), Palmer Gotheim Skiferbrudd AS, fikk overrakt prisen fra Petter Bye (t.h.), Oppdal Sten AS, og Thor-Anders Lundh Håkestad, Lundhs AS

Norsk Bergindustris Høstmøte 2019 samlet rundt 170 deltakere på Scandic Hotel Nidelven 16. – 17. oktober. Under festmiddagen tirsdag kveld ble vinner av Natursteinprisen 2019 offentliggjort.

Norsk Bergindustris natursteinkomité vurderte også i år flere gode kandidater før bransjeforeningens høstmøte. Som tidligere år ble vinner av natursteinprisen offentliggjort under festmiddagen, og Natursteinprisen 2019 gikk til Jon Suleng fra Palmer Gotheim Skiferbrudd AS. I sin begrunnelse for valg av vinner uttrykte komiteen følgende: «Palmer Gotheim skiferbrudd, under ledelse og prosjektgjennomføring ved Jon Suleng, var blant de første til å forsøke å finne nye bruksområder for materialer som i alle tider har vært ansett som overskuddsmasser da de i samarbeid med andre bransjeaktører og SINTEF begynte å produsere byggeråstoff av «skrotskifer». Økt ressursutnyttelse er blant bergindustriens viktigste utfordringer i årene som kommer, og Palmer Gotheim har vist at det er mulig å skape nye, salgbare produkter av overskuddsmasser. Det er lønnsomt, miljøvennlig og innovativt». Det var i år fjerde gangen natursteinprisen ble delt ut. Prisen deles ut til personer, bedrifter eller prosjekter for innovativ bruk eller produksjon av norsk naturstein. Norsk Bergindustris natursteinpris kan i tillegg tildeles prosjekter som har bidratt til å fremme god bruk av norsk naturstein i Norge eller i utlandet.