Norsk Bergindustri

Innhold

Arbeidstilsynet prioriterer bergindustrien

Arbeidstilsynet har i et nyhetsbrev idag varslet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot blant annet bergverksdrift og utvinning. Vi har medlemmer som allerede har fått varsel om besøk. Viktig å være forberedt !

Arbeidstilsynet varsler ny aktivitet innen bergverksdrift og utvinning i 2020. Deres begrunnelse er at ansatte i denne næringen er utsatt for kvartsstøv som kan føre til kreft. I tillegg er det en næring med mange ulykker og risiko for muskel- og skjelettplager. Bergverksdrift og utvinning er av de fem næringene med flest arbeidsskadedødsfall, avslutter de. Du kan lese mer her: https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/dette-prioriterer-arbeidstilsynet-i-2020