Norsk Bergindustri

Innhold

Anita Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri  med Pierre Gratton, Mac's President og CEO

En viktig milepæl for Norsk Bergindustri

Anita Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri  med Pierre Gratton, Mac's President og CEO

Norsk Bergindustri signerte i går avtalen «Mot en bærekraftig mineralnæring (TSM)». Dette er et program utviklet av Mining Association of Canada (MAC) for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen.

Norsk Bergindustri gjør nå som syv andre foreninger i verden, inkludert den tredje i Europa, å vedta innføring av TSM. Dette er en anerkjent internasjonal standard for ansvarlig mineralutvinning.  

  – I lang tid har vår bransje sett behovet for gode verktøy og metoder for måling av miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at norsk mineralnæring tar avgjørende skritt for å måle miljøresultatene, sier Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

For de land som har tatt i bruk dette verktøyet viser det seg at det er et godt utgangspunkt for god dialog med ulike lokalmiljøer, grupper som er skeptisk til bergindustrien og sentrale myndigheter ellers.

Norsk Bergindustri ser nå frem til å kunne visualisere og kommunisere miljøinnsatsen på en enkel og troverdig måte for omverden, avslutter Hall.

Anita Hall, Norsk Bergindustri

Du kan lese vår pressemelding HER