Et friskt pust i norsk natursteinsbransje

Monica Sander, Beer Sten Thor Anders Lundh, Lundhs . FOTO Mette Randem

Monica Sander, Beer Sten Thor Anders Lundh, Lundhs . FOTO Mette Randem

Steinbransjen får nå et nytt tverrfaglig samarbeidsprosjekt som skal løfte bruken av norsk naturstein. Overskuddsmaterialer fra Nord-Europas største blokkprodusent, Lundhs i Larvik, skal bli til landskapsstein i samarbeid med Norges eldste leverandør av naturstein, Beer Sten i Fredrikstad. Steinblokker fra fem ulike brudd skal håndplukkes til prosjekter for gater, torg og byrom. 

Satser i Europa og verden  

Larvikitt er etterspurt over hele verden og salget av den norske nasjonalbergarten går i dag i hovedsak til premiumproduksjon i utlandet. Kun 8% av det totale steinuttaket i Larvik går imidlertid gjennom dette nåløyet. Det finnes store mengder larvikitt med potensial for å bli vakker landskapsstein av god kvalitet til prosjektmarkedet for utemiljø.  

“Vi ser et stort potensial for larvikitt som landskapsstein både i Norge og i resten av verden. Tilbakemeldingene så langt er meget positive og jeg håper at vi vil se mange uteromsprosjekter i larvikitt både i Norge og andre land fremover,” sier Thor-Anders Lundh Håkestad, daglig leder i Lundhs AS.  

Bærekraft i fokus  

Lundhs jobber kontinuerlig med å finne flere bruksområder for overskuddsmasser i sine steinbrudd. I dag brukes massene til blant annet bygging av veier, kystsikring, murblokker og pukk.  Til og med støv fra saging kan brukes for å foredle jord. 

“Det er fortsatt et stykke til vi har nådd ambisjonen om 100% utnyttelse av ressursen i alle brudd. På bakgrunn av dette ligger det et stort potensial for landskapsstein fra Beer & Lundhs, og vi gleder oss til et samarbeid for å realisere dette,” sier Thor-Anders Lundh Håkestad.

Det er ingen tvil om at dette skal være et samarbeid med høye ambisjoner for kvalitet, miljødokumentasjon og rådgiving for bærekraftige løsninger. Beer Sten og Lundhs er familiebedrifter med sterke tradisjoner for verdibasert ledelse. Begge selskapene har konkrete strategier for en bærekraftig utvikling og veien fra beslutning til handling er kort.   

 “Det er vårt ansvar å gjøre det vi kan for å bidra med konkrete tiltak for en bærekraftig utvikling i Norge og verden. Forbruket må ned og ressurser må utnyttes bedre. Vi skal være et trygt valg og gi råd om gjenbruk, samt redusert og smartere produksjon i bedre kvalitet, sier Monica Sander,” daglig leder i Beer Sten AS.  

Samarbeid og produksjon  

Lundhs vil være ansvarlig for at råvaren er tilgjengelig i riktig kvalitet og format, mens Beer Sten vil være ansvarlig for rådgiving og salg til det norske og utenlandske markedet for stein til utomhus. Produksjonen vil foregå der det er mest hensiktsmessig. Prosjektenes størrelse, kompleksitet og prinsipper for bærekraft avgjør hvor man produserer. Beer Sten har allerede god dialog med flere norske produsenter i forhold til produksjon i Norge.  

 “At Lundhs sine råvarer nå er tilgjengelig og kvalitetssikret også for prosjektmarkedet for utomhus er veldig spennende. Vi jobber i hovedsak med skreddersøm, der hvert prosjekt skal få en optimal løsning i forhold til geologisk, estetisk og produksjonsmessig kvalitet. Vi ser at landskapsstein fra Beer & Lundhs vil kunne fylle et tomrom i markedet og gi langt større valgmuligheter for kundene,” sier Monica Sander.  

Landskapsstein fra norsk natur til norske uterom  

Gjennom samarbeidet skal man synliggjøre det mangfold av bruksområder larvikitten har i små og store prosjekter ovenfor landskapsarkitekter, byggherrer og anleggsgartnere. Det produseres i Larvik i dag ulike produkter i larvikitt, men etterspørselen øker.   

 “Larvikitt er Norges nasjonalbergart, og den burde i mange sammenhenger være et naturlig valg for norske landskapsarkitekter og byggherrer. Vårt samarbeid med Beer Sten gjør at vi nå kan tilby en unik pakke med vakker norsk stein, samt rådgiving og oppfølging i det norske markedet", sier salgsdirektør i Lundhs, Jørn Østby.   

For ytterligere informasjon/ kommentarer, og eller høyoppløselige bilder kontakt: 

Daglig leder i Beer Sten - Monica Sander – mobil 41552474

Kommunikasjonsansvarlig i Lundhs, Janne Magnussen - 92496444