Forbedrer miljø- og sosial praksis!

Fjell og fjord

Den 2.mars var en merkedag i Norsk Bergindustris historie, da avtalen om TSM- Towards Sustainable Mining, ble signert med Mining Association of Canada under PDAC i Toronto. Den 8 september tar Norsk Bergindustri nye skritt på veien for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen, ved oppstart av Referansegruppen TSM.

Referansegruppen skal rådgi Norsk Bergindustri og deres medlemmer for å kunne oppnå gode resultater i bærekraftarbeidet i samsvar med prinsippene i TSM. Dette arbeidet vil hjelpe virksomhetenes bidrag til den økonomiske og sosiale utviklingen i Norge, samt i lokalsamfunnene der næringen har virksomhet. 

Gruppen består av personer fra organisasjoner og interessegrupper som har interesse for bergindustriens virksomhet. Det er elleve faste seter i Referansegruppen som besittes av personer fra blant annet miljøorganisasjoner, finansbransjen, urbefolkningen, arbeidstakerorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjon, lokalsamfunn og annet næringsliv.  

Gruppens medlemmer bidrar med sin ekspertise og kunnskap, samt interessene til den gruppen de representerer. De har den nødvendige respekten og troverdigheten innenfor sin organisasjon og interessegruppe til å være en pålitelig representant i Referansegruppen,og de kommuniserer internt om utfordringer som er relevante for Referansegruppen.  Deltagere velges av en valgkomité for tre år med mulighet for forlengelse. Referansegruppen skal være nøytral og uavhengig av Norsk Bergindustri, og ledes derfor av ekstern person.  

Innovasjon, forskning, utdanning og entreprenørskap er helt nødvendig for at mineralske ressurser skal bli en styrke for Norge i fremtiden, ikke minst i en sirkulær økonomi. Dette betyr at de må utvinnes på en bærekraftig måte, og at de må brukes i det ferdige produktet så effektivt og så lenge som mulig, før vi sikrer gjenbruk.  Bergindustrien er en fremoverlent industri som tar sitt miljøansvar på største alvor.  Du kan lese mer om vårt bærekraftarbeid her

Du kan lese vår pressemelding her

Anita Hall og leder av referansegruppen Knut Sjøvold

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem fra NFD

Pierre Gratton fra MAC

Direktør Randi Skirstad Grini, DMF