Norsk Bergindustri

Innhold

Foreslår statlig gruvefinansiering

Generalsekretær Anita Hall

Vår generalsekretær Anita Hall er intervjuet i dagens utgave av Finansavisen og etterlyser statlige penger for å finansiere opp norsk mineralnæring raskere. Prosjektene til Nussir ved Repparfjorden og Nordic Mining ved Engebøfjellet er gryteklare prosjekter som myndighetene snarest kan fremskynde, uttaler hun.

Markedet for å kapitalisere opp prosjekter er svært krevende, og coronasituasjonen gjør det ikke lettere for dem som er i ferd med å starte opp nå. Det å starte opp gruver og annen bergindustri i Norge tar lang tid, det er forbundet med politisk risiko, det krever mange tillatelser og omkampsmulighetene er mange. Et slik selskap/fond vil kunne gi et positivt utbytte for Norge i form av nye arbeidsplasser og verdiskaping.

For Norsk Bergindustri er det innlysende at statlig kapital kan få fart på enkeltprosjekter. Finland har gjennom sitt statlig eide spesialselskap (Finnish Minerals Group) en ordning som vi ønsker å se nærmere på. Vi skal nå jobbe tett opp mot de ulike partiene på Stortinget og håper på bred støtte, avslutter Anita.

imagekpuv.png