Kortreist, norsk, miljøvennlig naturstein

Fylkespolitikere fra Vestfold og Telemark, Norsk Bergindustri og folk med tilknytning til natursteinmiljøet besøkte Rocks of Norway AS i anledning åpning av ny fabrikk for produksjon av volumprodukter av kortreist naturstein.

Hensikten med den nye produksjonslinja er at dette skal bli mer konkurransedyktig mot importerte produkter. Bedriften har utviklet ny banebrytende teknologi som vil øke effektiviteten i produksjonen slik at ressursutnyttelsen i steinbrudd økes betydelig. Norsk naturstein har et stort potensial i vekst i lokale industriarbeidsplasser. CO2 utslippet fra granittprodukter vil synke ved å bygge mer kapasitet i Norge, uttalte daglig leder Torger Lingelem til de fremmøtte. Og budskapet fra fylkesordfører Terje Riis-Johansen var klart: så langt anbudsreglementet åpner for det, vektlegger vi gjerne lokalt, miljøvennlig og kortreist!

Takk til Torger&co for en flott dag 😊

Besøket fikk bred omtale i media. Du kan se opptaket fra Nrk Vestfold og Telemark ved å klikke på lenken https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-fra-vestfold-og-telemark/202009/DKVT99090220/avspiller

Ny sag

FylkesordførerenFylkesordfører Terje Riis-Johansen

Verdens største knekke MjølnerVerdens største knekke Mjølner