Norsk Bergindustri

Innhold

Viktige gjennomslag oppnås

Myndighetene lytter til Norsk Bergindustri! I den siste krisepakken har Stortinget avsatt 1 milliard kroner til vedlikehold og utbedringer for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen (vei og bane). I tillegg lover de mer midler til bedriftsintern opplæring, ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommuner.

Dette er svært gledelig og viser at vårt næringspolitiske arbeid høster frukter, uttaler vår generalsekretær Anita Hall.  Gjennomslagene er i tråd med våre medlemmers ønsker og noe vi har jobbet hardt for. Vi lover å stå på videre for ytterligere gjennomslag, sier Anita videre.

På bakgrunn av nylig gjennomført medlemsundersøkelse og løpende innspill fra våre bedrifter, forventer vi at følgende tiltak vurderes av regjeringen: 

  • Lettelser i arbeidsgiveravgiften: 2 og 3 termin bør frafalles i sin helhet 

  • Kommuner må frafalle eiendomsskatt i første halvårdette forutsettes kompensert av staten 

  • Kommunene må utøve større fleksibilitet i sine selvpålagte karanteneregler 

  • Fordeling av corona-kompensasjon: Finansnæringen må få kriterier fra staten som raskt kan omsettes i utbetalinger til bedriftene 

  • Innovasjon Norge må få på plass tilstrekkelig ressurser for å håndtere den økte pågangen 

Nedenfor følger en kort oppsummering fra medlemsundersøkelsen

Omlag halvparten av våre bedrifter sier at de har iverksatt, eller ønsker å iverksette permitteringer den nærmeste tidenDen gjeldende permitteringsordningen løper i 26 uker og bør vurderes forlenget til 52. Videre svarer våre medlemmer at stengte barnehager/skoler og kommuners særregler for karantene skaper problemer for driften. Vi forventer at regjeringen i samarbeid med helsemyndighetene løpende vurderer smidigere håndtering av dette fremover, uttaler Anita Hall. Mange av våre bedriftene merker allerede en mindre nedgang i ordreinngangen. Her er vi fortsatt på et tidlig stadium, så dette kan endre seg, sier Anita videre. 

Medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vårmoderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, herunder innenfor IKT (nettbrett, pc, mobiltelefoner) og bygg- og anleggssektoren.  Derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Anita.  

Du kan lese mer om dagens tiltakspakke fra regjeringen her 

Vår pressemelding kan du åpne her