Krever tiltak som løfter bergindustrien

Når regjeringen onsdag fremlegger sitt forslag til Statsbudsjett for 2021, krever Norsk Bergindustri kraftfulle og målrettede tiltak som møter samfunnets økende behov for mineraler, metaller og byggeråstoff. Et statlig investeringsfond rettet mot bergindustrien, er prioritert.

Oppdatert statistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning («Harde fakta om Mineralnæringen») viser en bekymringsfull nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019. Det haster å få på plass incentiver for økt aktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter, uttaler generalsekretær Anita Hall.  Derfor forventer vi at regjeringen nå tar kraftfulle grep for å sikre samfunnet høyst nødvendig tilgang til mineraler, metaller og byggeråstoff fremover, uttaler Hall videre.   

Norsk Bergindustri ber regjeringen om å prioritere følgende: 

Etabler et statlig investeringsfond/selskap: Markedet for å kapitalisere opp potensielt lønnsomme prosjekter er svært krevende. Ordningen er tenkt innrettet mot selskap i oppstart- og driftsfasen, og vil bidra til å få fart på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler.  

Innføring av en skatterefusjonsordning: Oppstart av ny næring i Norge tar for lang tid (fra leting, undersøkelse, prøveuttak, utvinning, driftskonsesjon) og det er forbundet med stor politisk risiko. En tidlig skatterefusjon gjør at den økonomiske byrden og kapitalen som bindes ved å starte leteaktivitet reduseres.  Vi ser for oss en ordning med refusjon tilsvarende selskapsskattesatsen. Det betyr at selskap som ikke er i skatteposisjon kan velge å få utbetalt fremtidig skattefordel umiddelbart (dvs påfølgende år), tilsvarende ordning som oljebransjen. 

Styrking av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU): Vi trenger mer kunnskap om Norges mineralressurser for å kunne utvinne mer på en lønnsom og bærekraftig måte. For å få fart på den geofysiske kartleggingen av Norge, krever vi årlige ekstrabevilgninger på minst 20 millioner kroner frem til og med 2030. Da kan denne kartleggingen av Norge antakelig fullføres.

Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Hall.  

Du kan lese vår pressemelding her

Anita Hall 2020.jpg