Lederskifte i Kontrollrådet for betong

Kontrollrådet ble etablert 17. desember 1967 som et initiativ fra betongprodusenter innen ferdigbetong, betongelementer og betongvarer. Fra 1. januar 2021 overtar Jørn Haugen lederrollen.

Kontrollrådet sertifiserer i dag 16 ulike Produktklasser og en Systemklasse bestående av Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001) og Arbeidsmiljø (ISO 45001). Det sertifiserer i dag ca 780 bedrifter og omsetter for ca 26 mill. Betong er fremdeles største produktklasse med 300 bedrifter, tett fulgt av Tilslag med 280 og Asfalt med 100 bedrifter.

Nåværende leder, Jan Karlsen tiltrådte som daglig leder 1. januar 1993, og har siden ledet Kontrollrådet gjennom en eventyrlig utvikling. Påtroppende leder Haugen har arbeidet som teknisk sjef i Kontrollrådet siden august 2016 og er således godt kjent med virksomheten.

Du kan lese pressemeldingen fra Kontrollrådet her