Norsk Bergindustri

Innhold

Stortinget i Oslo

Mineralloven under lupen

Kongen i statsråd har oppnevnt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. Samtidig sender Nærings- og fiskeridepartementet forslag til forbedringer i loven på høring allerede nå.

Næringsminister Iselin Nybø påpeker at mineralloven skal legge til rette for lønnsom mineralvirksomhet, og for at etablering skal skjer på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.

Det offentlige utvalget skal komme med forslag til hvordan mineralloven, som er fra 2010, kan videreutvikles og moderniseres. For å få på plass forenklinger og forbedringer i loven raskt, sendes det også ut et høringsnotat med tre måneders frist. Høringsnotatet finner du her 

Vi forventer at utvalget kommer med konkrete tiltak for å styrke mineralnæringen i Norge, uttaler vår generalsekretær Anita Hall. Verdens behov for mineralske råstoffer øker eksponentielt, og Norge har gode forutsetninger for å ta en mer fremskutt posisjon som produsent av slike ressurser. Norsk Bergindustri ser frem til å samarbeide videre med departementet og regjeringen om å styrke bransjens rammebetingelser i tiden framover.  

Har du innspill eller meninger om hva vi bør vektlegge i vårt høringsinnspill? Send gjerne epost til vår fagsjef for politikk og samfunn, Lars-Erik Sletner: les@norskbergindustri.no

Her finner du utvalgets mandat og sammensetning.