Norsk Bergindustri

Innhold

Møte med Klima- og miljødepartementet

Sekretariatet jobber daglig for at bergindustrien skal få økt synlighet og styrket omdømme. Anita, Njål og Lars-Erik har avholdt videomøte med statssekretær Maren Hersleth Holsen og førstekonsulent Tiril Hazeland Sverdrup i Klima- og miljødepartementet.

Tema for møtet var Bergindustriens målrettede arbeid for å løfte bærekraft og miljø, samtidig som vi ønsket å få frem mineralenes avgjørende rolle for vårt moderne samfunn.

Vi presenterte nøkkeltall for næringen (dets bidrag til verdiskapning), mineralenes rolle i vårt moderne samfunn, overskuddsmasser/gjenbruk, nødvendig omlegging av ordningen med frivillig skogvern og Towards Sustainable Mining (TSM).

Statssekretær Holsen synes det var en svært interessant og lærerikt møte og Anita var fornøyd med at vi fikk frem budskapet om at bergindustrien er en fremoverlent næring som tar sitt miljøansvar på største alvor.

Les gjerne mer om vårt bærekraftsarbeid her