NOU mineralloven - arbeidsgruppen er i gang!

NOU evalueringsutvalget er i gang med sitt arbeid for å foreslå endringer i mineralloven. Samtidig er det opprettet en arbeidsgruppe som skal støtte vårt medlem Frode Nilsen, LNS gruppen, i dette utvalget.

Frode Nilsen representerer bergindustrien i evalueringsutvalget. For å støtte ham rundt de mange problemstillinger som dukker opp under denne gjennomgangen av mineralloven, er det nedsatt en arbeidsgruppe. Denne består av følgende personer; Øystein Rushfeldt (Nussir ASA), Ivar Fossum (Nordic Mining), Roy Holth (Gunnar Holth Grusforretning AS), Tonje Hagen Geiran (Heidelberg Cement), Frank Toks (Titania AS), Rolf Nilsen (Lundhs), Trond Erik Torvaldsen (Norsk Arbeidsmandsforbund), Sverre Høstmark (Norsk Industri) og Lars-Erik Sletner (Norsk Bergindustri).

Arbeidsutvalget vil avholde møter i for- og etterkant av møtene i evalueringsutvalget. Norsk Bergindustri vil også involvere medlemmene underveis etter hvert som utvalgets arbeid går fremover. Evalueringsutvalget skal etter planen levere sin innstilling i desember 2021.

Dette er et svært viktig og prioritert arbeid som vi følger tett i tiden fremover, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall.

NOU-utvalgets mandat og sammensetning finner du her.