Norsk Bergindustri

Innhold

Ny kompensasjonsordning for bedrifter

Portalen er nå åpen for søknader. Penger loves på konto i løpet av få dager for de som oppfyller betingelsene.

Ordningen er ment å skaffe helt nødvendige kontanter til bedrifter som sliter med omsetningssvikt og ikke får betalt regningene sine i tide. Norsk Bergindustri har tidligere etterlyst en ordning som skal være kraftfull, enkel å administrere og treffsikker på en gang. Tiden vil vise om disse krav oppfylles, eller om det må foretas justeringer. Uansett vil vi være i tett dialog med myndighetene for å sikre våre medlemmers interesser hele veien. 

Ordningen forvaltes av Skatteetaten. Søknadsprosessen er i stor grad automatisert gjennom en digital tjeneste.  Nedenfor finner du lenken til Skatteetatens offisielle side om kompensajonsordningen. Siden er nå operativ for søknader.

Sentrale elementer i pakken er:

  • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.
  • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.
  • Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
  • Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
  • Ordningen gjelder for mars, april og mai.

Stortinget har den 7 april vedtatt detaljene i ordningen.  Medlemmene må gå inn på Prop. 70 LS (2019–2020) og vurdere om de er innenfor. Du kan allerede nå regne på om din bedrift treffes av kriteriene: 

  • minst 20 prisent fall i omsetning i mars (i forhold til samme måned i fjor)
  • minst 30 prosent omsetningsfall i hhv april og mai

Selve ordningen vil være mulig å søke på fra fredag 17. april for delvis kompensasjon for minst 20 prosent omsetningsfall i mars.

Medlemmer finner aktuelt lesestoff om kompensasjonsordning i første lenke nedenfor :

Regjeringens strakstiltak for å bøte på økonomiske konsekvenser: Les her   

Innovasjon Norge letter næringslivets tilgang på tilskudd, lån og garantier. Les her 

Folkehelseinstituttet fakta, råd og tiltak: Les her  

UDs reiseråd: Les her     

NAV: permitteringer som følge av korona viruset: Les her