Ny kompensasjonsordning

Frp og regjeringspartiene er enige om en forbedret krisepakke for næringslivet. Blant annet får bedriftene dekket en større andel av kostnadene og taket på støtten heves.

Her er de viktigste tiltakene:

Partiene er enige om å øke kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021. Samtidig økes maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner. Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar, og dersom smittesituasjonen tilsier det.

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen. Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021.

Nærmere fakta om oppdatert ordning vil etterhvert komme her

Andre relevante tiltak for næringslivet:

Arbeidsgiverne får en støtte på 800-1000 kroner per innleid arbeider per dag for å avlaste noe av kostnadene man har ved profesjonell karantenehåndtering med krav om enerom. Ordningen er foreslått å gjelde fra 1. november 2020, og varer i første omgang ut februar.

Regjeringen forlenger de midlertidige ordningene for dagpenger, sykepenger og omsorgsdager ut mars 2021.

Regjeringen forlenger ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40% til 60%.

Regjeringen viderefører den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021 og utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger