Positiv holdning til bergindustrien

Respons analyse har på oppdrag fra Norsk Bergindustri gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke kjennskap og holdninger til bergindustrien i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i ukene 35 og 36.

Undersøkelsen viser at folk flest er positive til bergindustrien, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.  Nær 2 av 3 svarer bekreftende på at mineraler er viktig for de produktene vi bruker i hverdagen.  Videre er det hyggelig å konstatere at mange ønsker at lokale og sentrale myndigheter tilrettelegger for økt utvinning av mineraler og metaller i Norge. Spesielt oppleves det som viktig at det benyttes norsk naturstein i bygninger. 

Samtidig er det klart at vi også har en jobb å gjøre når det gjelder å øke kunnskapen rundt mineralenes rolle i det grønne skiftet. Det samme gjelder bergindustriens påvirkning på det ytre miljø (jord, vann, luft).   

Per idag er det lav kjennskap til at det jobbes med bærekraft i bergindustrien. Undersøkelsen viser at nær halvparten av de spurte ikke har noen oppfatning av bærekraftarbeidet.  

Dette er for så vidt ikke så overraskende, uttaler Hall videre. Vi står nå i startgropen for å implementere Towards Sustainable Mining (TSM) her i Norge. Dette verktøyet vil gjøre det lettere å måle og kommunisere miljøprestasjoner fremover, og vi forventer at dette over tid vil øke kunnskapen om bærekraftarbeidet i bergindustrien.  

Du kan lese hele vår pressemelding her