Norsk Bergindustri

Innhold

Regjeringen

Revidert nasjonalbudsjett:Krever tiltak som treffer bergindustrien

Når regjeringen idag fremlegger sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, krever Norsk Bergindustri målrettede tiltak som raskt kan omsettes i verdiskaping og sysselsetting. Et nytt statlig fond/investeringsselskap rettet mot mineralnæringen, fremskynding av gruveprosjekter og styrking av asfaltbudsjettet til Statens vegvesen, er prioritert.

Nærmere om de aktuelle tiltak Norsk Bergindustri etterlyser: 

Etabler et statlig fond/investeringsselskap innrettet mot mineralnæringen Markedet for å kapitalisere opp aktuelle prosjekt er svært krevende, og corona gjør det ikke lettere. Ordningen er tenkt innrettet mot selskap i oppstartsfasen, og vil bidra til å få fart på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Et slikt statlig selskap kan opprettes på lik linje med hva vårt naboland Finland har gjort (Finnish Minerals Group). Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler. For å etterkomme dette behovet er det ingen tvil om at vi behøver mer gruvedrift, sier Hall videre. 

Fremskynding av gruveprosjekter. Prosjektene til Nussir (ved Repparfjorden) og Nordic Mining (Engebøfjellet) er gryteklare prosjekter som myndighetene snarest må fremskynde, fremholder Hall. 

Hun viser til at en betydelig del av investeringer og drift vil bli lagt igjen i regionene i form av innkjøp, kompetanse, skatt og avgifter. Prosjektene bidrar derfor med betydelig lokal verdiskapning og sysselsetting (5-600 arbeidsplasser – mange lokalt) som igjen gir betydelige ringvirkninger i relaterte virksomheter. 

Styrking av asfaltbudsjett. Statens vegvesen fikk et større kutt i asfaltbudsjettet for 2020. I en nylig gjennomført medlemsundersøkelse bekreftes inntrykket av at dette har medført markant mindre oppdrag, dårligere lønnsomhet og oppsigelser blant våre pukk- og grusmedlemmer. Vi forventer en kraftfull styrking nå i revidert nasjonalbudsjett, slik at sysselsetting og verdiskaping i bransjen kan styrkes. 

Medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Anita.  

Du kan lese vår pressemelding her