Norsk Bergindustri

Innhold

Robust bransje med tydelige krav

Geo365.no har laget en artikkel om Norsk Bergindustri og vår nylig gjennomførte medlemsundersøkelse. Status nå er at bransjen har klart seg relativt godt i den første tiden etter at corona tiltakene ble gjennomført. Men situasjonen er usikker og negative ringvirkninger kan oppstå i tiden som kommer. Vi har tydelige krav til myndighetene.

Noen av hovedtrekkene fra medlemsundersøkelsen er:

  • Om lag en tredjedel har iverksatt eller planlegger permitteringer den nærmeste tiden.
  • Stengte skoler og barnehager har påvirket driften negativt for rundt en tredjedel av de spurte.
  • Ca. 10 prosent rapporterte nedgang i ordreinngangen.
  • 20 prosent opplevde problemer med likviditeten.

Vi er klare på at dagens situasjon er krevende og skaper usikkerhet blant våre medlemmer. Derfor har vår generalsekretær Anita Hall  gjentatt overfor myndighetene at vi har klare forventninger til grep:

– Statens vegvesen kuttet asfaltbudsjettet i 2020. Dette har medført markant mindre oppdrag, dårligere lønnsomhet og oppsigelser blant våre pukk- og grusmedlemmer. Vi forventer en kraftfull styrking nå i revidert nasjonalbudsjett, slik at sysselsetting og verdiskaping i bransjen igjen styrkes.

Et annet virkemiddel vil være å fremskynde gruveprosjekter.

Prosjektene til Nussir (Repparfjorden) og Nordic Mining (Engebøfjellet) er gryteklare prosjekter som myndighetene snarest må fremskynde, fremholder Hall.

Hun viser til at en betydelig del av investeringer og drift vil bli lagt igjen i regionene i form av innkjøp, kompetanse, arbeidsplasser, skatt og avgifter.

Du kan lese oppslaget på Geo365.no her