Skråblikk på mineralnæringen

Nylig hadde Norsk Bergindustri gleden av å invitere stortingspolitikere, akademia, fag- og miljøbevegelse, virkemiddelapparatet og bransjen selv til faglig påfyll og paneldebatt om næringens fremtid.

De faglige innleggene favnet bredt fra sjødeponi, havbunnsmineraler, via virkemiddelapparatet og til bærekraftarbeidet i Bergindustrien! Dagen ble avrundet med paneldebatt om miljø og skatt/virkemiddelapparatet. Her deltok Margunn Ebbesen (H), Bengt Rune Strifeldt (Frp), Åsunn Lyngedal (Ap) og André N Skjelstad(V). Fra debatten tar vi med oss at alle representantene ønsker å tilrettelegge for at næringen kan vokse videre, men virkemidlene varierer. Viktig var det også at vårt krav om et statlig fond/selskap for å få fart på næringen, fikk positiv oppmerksomhet. Vi lover å følge opp dette i det videre næringspolitiske arbeidet til sekretariat. Tusen takk til alle deltakere, vi gleder oss til neste gang !

Foredragene som ble holdt, finner du her