Viktige frister fra Dirmin!

For våre medlemmer som har bergrettigheter i Norge, er det noen viktige frister å forholde seg til. Fristene gjelder for redusering av størrelse på areal og frist for innbetaling av årsavgift.

Direktoratet skriver følgende:

Redusere rettighetsarealet for å redusere årsavgiften – frist 31. desember 2020

Arealet må reduseres før 31.12.2020. Arealreduksjoner etter 31.12. får ikke innvirkning på årsavgift for 2021.

Frist for årsavgift - undersøkelsesretter og utvinningsretter: innen 15. januar 2021

For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten (jf. mineralloven § 56). Avgiftene for 2021 betales til DMF innen 15. januar 2021.

Hvis avgiften ikke blir betalt innen fristen, legges det til en tilleggsavgift på 50 prosent som skal betales innen 30. april 2021. Betales ikke avgiften innen tilleggsfristen, faller rettigheten bort.

Nærmere informasjon om korrekt konto og innbetaling finner du her