Julehilsen fra næringsminister

Jan Christian Vestre

Tilstrekkelig tilgang på mineraler er viktig for å lykkes med det grønne skiftet, redusere klimagassutslippene og for økonomisk vekst, sier næringsministeren i sin julehilsen til Norsk Bergindustri sine medlemmer.

Det er svært hyggelig at næringsminister Jan Christian Vestre i sin julehilsen understreker mineralnæringens avgjørende rolle inn i det grønne skiftet og videre at ham og regjeringen har store ambisjoner på vegne av næringen. Han fremhever også vårt gode arbeid innenfor bærekraft, herunder innføring av Towards Sustainable Mining (TSM). Videre er det veldig bra at regjeringen i løpet av neste år planlegger å komme med en ny mineralstrategi for næringen. Vi ser frem til å samarbeide om denne og andre saker som vil styrke rammebetingelsene for næringen i 2022, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall.

Videohilsen fra næringsminister Jan Christian Vestre finner du her