Foto NHO

Korona - temaside

Norsk Bergindustri anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Disse vil være under fortløpende evaluering og endring. Bedriftene må selv vurdere interne tiltak utover disse. Nedenfor har vi oppsummert sentrale tiltak fra regjeringen.

Karantene

Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. (nytt)

Les mer her 

Hjemmekontor

Regjeringen har kommet med følgende formuleringer:

  • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (justert)
  • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt)

Økonomiske tiltak

Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres. Les mer her

Flere tiltak for økonomisk trygghet. Les mer her 

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departement om råd og tiltak finner du her