Vi søker fagsjef miljø og bærekraft

Norsk Bergindustri søker ny fagsjef for miljø og bærekraft til fast stilling i Oslo.

Vi søker en person som er i stand til å bygge og formidle bærekraftkompetanse i Norsk Bergindustri og støtte medlemmene i deres arbeid med å integrere en bærekraftig tankegang i både innovasjon og drift. Vår nye fagsjef for miljø og bærekraft vil være en viktig pådriver for å identifisere og gjennomføre konkrete tiltak som støtter oppunder dette arbeidet. 

Norsk Bergindustri har store ambisjoner innen miljø og bærekraft. For den rette person tilbys en meget sentral rolle i bransjens videre utvikling hvor du gis stor påvirkningsmulighet.

Se full utlysning fagsjef miljø og bærekraft her

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt vår samarbeidspartner for stillingen i Assesit: Rebekka Buvik Myrtveit, telefon 934 23 761 eller Trine Bjertnes Tangen, telefon 905 53 525