Amerikanere kjøper Sydvaranger

Tschudi-gruppen kunngjorde 14 januar at de har solgt Sydvaranger og dets datterselskaper ("Sydvaranger") med jernmalmgruven og tilhørende prosessanlegg i Sør-Varanger til Tacora Resources Inc ("Tacora").

Tacora Resources Inc ("Tacora"), et USA-basert gruveselskap med fokus på høykvalitets jernmalmprodukter. Etter oppkjøpet av Scully Mine i 2017 gjenåpnet Tacora gruven i juni 2019, fem år etter at den stengte. Scully Mine er lokalisert i Wabush, Newfoundland og Labrador, Canada og har en produksjonskapasitet på seks millioner tonn pr. år.

Sydvaranger var i drift fra 1910 til 1997, og deretter fra 2009 til 2015 da det ble produsert høykvalitets jernmalmkonsentrat med et jerninnhold på 68%. Tschudi-gruppen, et norsk shipping og logistikkselskap, har vært involvert i Sydvaranger siden 2006 og kjøpte i 2016 opp 100% av gruvevirksomheten med tilhørende rettigheter, eiendommer og utstyr. Selskapet har siden da fokusert på å ferdigstille driftsplaner og tilhørende studier, samt å forberede en gjenåpning av gruvedriften. Sydvarangers høykvalitets magnetittjernmalm inneholder få andre forurensningsstoffer, noe som gir betydelige miljø- og kostnadsfordeler for stål- og pelletsprodusenter relativ til andre typer jernmalm, i tillegg kommer redusert energibehov ved pelletsproduksjon, økt kapasitet på masovner, lavere CO2- utslipp per tonn stål produsert og mindre slaggdannelse.

Du kan lese pressemeldingen deres her