Bergteknikeren har kompetanse til å gå inn i stilling som formann/stiger i bergverks- og anleggsbedrifter. Bli godkjent som bergteknisk ansvarlig for masseuttak med samlet årlig uttak inntil 500 000 m³ masse, jfr. krav til bergteknisk ansvarlig gitt i mineralloven og tilhørende forskrift § 3-3. Søknadsfrist 15. april!

Nye tekniske og miljømessige krav krever at du som fremtidig mellomleder i bergindustri og anleggsbedrifter får nødvendig oppdatert kompetanse, og kan møte nye utfordringer knyttet til skjerpede krav i lovverk, anvendte standarder og bransjepraksis.
Har du relevant fagbrev, kan du nå styrke kompetansen din ved å studere ved siden av jobb. Studiet bergteknikk tilbys som et nettbasert studium med samlinger over 3,5 år, alternativt som et heltidsstudium over 2 år. De fleste bergteknikere har erfaring fra berg- og/eller anleggsindustri ved opptak til studiet og vil etter fullført studium ha kompetanse til å gå inn i stilling som formann (stiger) i bergindustri- og anleggsbedrifter.

I tillegg er man godkjent som bergteknisk ansvarlig for masseuttak med samlet årlig uttak inntil 500 000 m³ masse, jfr. krav til bergteknisk ansvarlig gitt i mineralloven og tilhørende forskrift § 3-3.

Etter endt studium og bestått eksamen, vil du sitte igjen med allsidige kunnskaper innenfor bergverksdrift, tunneldrift og andre tyngre anleggsprosjekter. Utdanningen gir generell studiekompetanse og kan gi muligheter for videre studier.

Søknadsfrist: 15. april 

Flere opplysninger samt studieplan finnes på deres hjemmesider - du finner den HER

Kontaktpersoner:

Faglig leder: Asgeir Finserås, 997 42 455; asgfi@trondelagfylke.no

Faglærer: Hans Tore Mikkelsen, 950 64 316, hanmi@trondelagfylke.no