Foto:

Et foregangsland for gruveinvesteringer

Foto:

Hvis ambisjonsnivået i energimeldingen skal oppfylles, forutsetter det en nærmest eksponentiell vekst i bruk av mange mineraler, skriver Anita Helene Hall i Finansavisen.

Vår generalsekretær Anita Helen Hall har i dagens utgave av Finansavisen kommentert Norges første felles energimelding. Den inneholder et offensivt ambisjonsnivå for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge, herunder nye investeringer i grønne verdikjeder.

Samtidig må det ikke herske noen tvil om at det grønne skiftet vil kreve betraktelig mer inngrep i naturen hvis vi skal mer enn halvere klimautslippene innen 2030, slik regjeringen ønsker, skiver Hall videre.

Grønn omstilling vil kreve massive gruveinvesteringer. Omstillingen til en bærekraftig verden forutsetter økt produksjon av en rekke metaller og mineraler. Norsk Bergindustri mener Norge kan bli et foregangsland på området, med rik tilgang på ren og rimelig energi og grønne mineraler, avslutter hun.

Du kan lese hele innlegget her