For første gang har vi ansatt tre Traineer!

I 2021 kan Traineeordningen feire 10 år! Ekstra hyggelig at vi i jubileumsåret kunne ansette tre traineer med oppstart 1. september, det er rekord. Det er tydelig at traineeordningen nå er kjent ved alle relevante utdanningsinstitusjoner i Norge da vi mottok søknader både fra Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Vi takker alle søkere for interessen!

Det var i år hele 22 søkere på de tre utlyste stillingene. De tre som etter intervjurunder på Teams fikk tilbud og takket ja til plassene i traineeordningen var:  

Astrid Lunde Wall som skal til følgende bedrifter:  

1.9.2021 -30.4.2022        Nordic Bulk  

1.5.2022 -31.12.2022      Sibelco Nordic, Stjernøy 

1.1.2023 -31.8.2023        Verdalskalk 

 Sondre Stenvold Simonsen som skal til følgende bedrifter: 

1.9.2021 -30.4.2022        Rana Gruber  

1.5.2022 -31.12.2022      Sibelco Nordic, Åheim 

1.1.2023 -31.8.2023        Norsk Stein 

 Eirik Bache Stokmo som skal til følgende bedrifter: 

1.9.2021 -30.4.2022        Franzefoss Minerals   

1.5.2022 -31.12.2022      Franzefoss Pukk 

1.1.2023 -31.8.2023        Brønnøy Kalk 

 Om seg selv sier de følgende:  

Astrid Lunde Wall 

Mitt navn er Astrid og jeg er en 24 år gammel jente fra Trondheim som liker å ha mye på programmet. Jeg studerer tekniske geofag på NTNU på femte året med fordypning i mineralproduksjon og ressursgeologi. I år skriver jeg masteroppgave i samarbeid med Sibelco, hvor jeg prøver å bidra til en bedre forståelse av mineralogiske og teksturelle variasjoner innad i en industrimineralforekomst slik at produksjonen kan optimaliseres.  

Jeg gikk inn i studiet med et klart ønske om å bidra i bergindustrien etter som jeg synes geologi og mineralproduksjon utgjør et spennende krysningspunkt mellom teoretisk kunnskap og direkte praktisk anvendelse. Det at industrien bidrar til verdiskapning og produksjon av essensielle råvarer til samfunnet er også et stort pluss for meg. Jeg ser veldig frem til å være Trainee da dette oppleves som en unik mulighet til å lære enda mer om både geologien og teknologien som kreves for effektiv mineralutvinning 

Sondre Stenvold Simonsen 

Jeg er en 24 år gammel student som kommer fra Bardu. Akkurat nå studerer jeg berggrunnsgeologi ved UiT, hvor jeg skriver masteroppgave om kobbermineraliseringer vest for Kåfjorden i Alta som er en del av et større prosjekt kalt "MinExTarget". Jeg har alltid hatt en stor interesse innenfor geologi og jeg ser frem til å jobbe hos de tre ulike bedriftene som jeg tror vil gi to spennende og lærerike år

Eirik Bache Stokmo 

Jeg er fra Oppegård i Follo, og har bodd de siste fem årene i Tromsø der jeg trives svært godt. Jeg har studert Miljø- og Naturressurser ved NMBU og tok nylig en mastergrad i berggrunnsgeologi ved Universitetet i Tromsø. Dyktige og svært engasjerte professorer og PhD-studenter ved UiT, som med glede involverte oss studenter i deres arbeid, bidro til at jeg ville bli geolog og jobbe innen bergverksindustrien. Gjennom flere prosjekter i mitt eget selskap forstod jeg fort at bergverksindustrien er både spennende og svært samfunnsnyttig. Jeg gleder meg tilå jobbe for forskjellige selskaper i denne trainee-stilling og teste meg selv i ulike prosjekter der jeg håper jeg kan bidra med stort engasjement og nylig ervervet kompetanse.

Norsk Bergindustri ønsker å takke alle bedriftene i ordning som gjør det mulig for oss å rekruttere arbeidskraft og markedsføre bergindustrien på en slik måte til studenter landet over! Du kan lese mer om traineeordningen her https://www.norskbergindustri.no/traineeordningen/ 

Lurer du på om ordningen kan være noe for din bedrift? Ikke nøl med å ta kontakt med Eli for en uforpliktende samtale på telefon 926 56 886.