Gledelig tilskudd til TSM

Næringsdepartementet (Nfd) har gitt Norsk Bergindustri tilsagn om tilskudd til innføring av Towards Sustainable Mining (TSM). I alt ytes det et tilskudd på inntil 2,46 millioner kroner i perioden frem til og med 2024.

Dette er en svært gledelig anerkjennelse av vår bransjes bærekraftarbeid, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.  

Nfd skriver i sin pressemelding at “Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet, og regjeringen er opptatt av at Norge skal ha en bærekraftig mineralnæring. Towards Sustainable Mining er et godt tiltak i bærekraftsarbeidet i mineralnæringen. Med dette systemet kan bransjen synliggjøre arbeidet de gjør på bærekraft”.

Det var den 2. mars i fjor at Norsk Bergindustri signerte avtalen «Mot en bærekraftig mineralnæring (TSM)». Dette er et program utviklet av Mining Association of Canada (MAC) for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen. 

Tilskuddet fra Nfd vil komme svært godt til nytte gjennom bla utvikling av en digital plattform for rapportering, i tillegg til bla prosjektledelse og opplæring underveis. Norsk Bergindustri ser frem til å kunne visualisere og kommunisere miljøinnsatsen på en enkel og troverdig måte for omverden, avslutter Anita Hall. 

Du kan lese Norsk Bergindustri sin pressemelding her  

Du kan lese Næringsdepartementet sin pressemelding her